Chính sách bảo mật


1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:
Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký
với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo
phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên
quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
2. Phạm vị sử dụng thông tin:

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn
tuân thủ nội dung của "Chính sách bảo mật"này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng
những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: Gửi thư ngỏ, đơn
đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật...
3. Thời gian lưu trữ
 Ossito sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ
của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn
thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty TNHH Quả Trứng Vàng( Số 32 Nguyễn Khang – Yên Hòa – Cầu Giấy – HN) là
đơn vị thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của
các khách hàng của mình thông qua website: Ossito.vn
5 . Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của
mình:
Bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của
mình theo các link thích hợp mà chúng tôi cung cấp.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng
tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này
không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất
của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung
nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.

Nội dung của "Chính sách bảo mật" này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của
chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung
chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian "Cập nhật lần cuối" bên trên.
Nội dung"Chính sách bảo mật" này chỉ áp dụng tại website của chúng tôi, không bao
gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn đọc
và tham khảo kỹ nội dung "Chính sách bảo mật" của từng website mà bạn đang truy cập.