Thiệp 11

20.000₫

Chi tiết

Sẽ là thiếu sót nếu lời nói yêu thương của bạn không được truyền tải qua những chiếc thiệp nhỏ xinh mà có võ. Bạn có thể để lại lời nhắn và Ossito sẽ giúp bạn truyền tải đến tay người nhận theo yêu cầu. 

SHARE