Tuyển dụng

Chúng tôi liên tục tìm kiếm những tâm hồn trẻ nhiệt huyết có thái độ làm việc nghiêm túc, sẵn sàng học hỏi, sáng tạo. 

Hồ sơ xin gửi về: contact@ossito.vn.